Phương châm

Làm được gì tử tế thì làm

9 tháng 12, 2013

Trẻ sơ sinh đột tử trong 2 năm đầu đời sau tiêm chủng tại Hàn Quốc.

Pediatr Int. 2012 Dec; 54 (6) :905-10. doi: 10.1111/j.1442-200X.2012.03697.x. Bản điện tử 09 
Choe YJ , Kim JH , Sơn HJ , Bae GR , Lee DH .

tháng 10 năm 2012.

Nguồn

Cục kiểm soát và phòng ngừa các bệnh bằng văc-xin và Chương trình tiêm chủng quốc gia, Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh Hàn Quốc.  choeyj@yahoo.com
(Division of Vaccine Preventable Disease Control and National Immunization Program, Korea Centers for Disease Control and Prevention, Seoul, Korea.)

 

Tóm tắt

BỐI CẢNH

Vì  đỉnh của tỷ lệ tử vong đột ngột ở trẻ sơ sinh hiện thời trùng với độ tuổi tiêm chủng của trẻ sơ sinh, nên người ta đã đặt ra câu hỏi là liệu có phải chủng ngừa là một yếu tố nguy cơ gây tử vong đột ngột ở trẻ sơ sinh không.  Hai ca tử vong đột ngột ở trẻ sơ sinh xảy ra gần đây ở Hàn Quốc đã làm sự lo ngại kéo dài về mối liên hệ nhân quả giữa tiêm chủng và tử vong đột ngột ở trẻ sơ sinh.

PHƯƠNG PHÁP


Chúng tôi tiến hành đánh giá hồi cứu dữ liệu từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc về Phản ứng bất lợi  từ Hệ thống giám sát tiêm chủng  và Chương trình bồi thường vắc xin.

KẾT QUẢ


Từ năm 1994 đến 2011, tổng số 45 trường hợp tử vong đột ngột trong 2 năm đầu tiên của cuộc sống sau tiêm chủng đã được báo cáo tại Hàn Quốc. Nguyên nhân của cái chết được phân loại như sau: Các bệnh truyền nhiễm (n = 13); tai nạn thương tích (n = 7), bất thường bẩm sinh (n = 2) và khối u ác tính (n = 1). 20 trường hợp tử vong đột ngột ở trẻ sơ sinh, chín trường hợp tử vong đạt các tiêu chuẩn của Brighton định nghĩa I và II, và do đó được phân loại là trường hợp hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột (SIDS). Vắc-xin viêm gan B (n = 13) là vắc-xin thường xuyên nhất phối hợp vơi cái chết đột ngột trong 2 năm đầu tiên của cuộc sống.

KẾT LUẬN


Một số trường hợp tử vong đột ngột trong 2 năm đầu tiên của cuộc sống sau tiêm chủng đã được báo cáo, trong khi đang thực hiện tiêm chủng phổ quát tại Hàn Quốc. Phần lớn các trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh không đáp ứng được định nghĩa ca hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột (SIDS). Khuyến khích các nhà  nghiên cứu cho việc thực hiện điều tra kỹ lưỡng, bao gồm khám nghiệm tử thi sau khi chết và khám nghiệm hiện trường cái chết, có thể thúc đẩy dữ liệu so sánh và cung cấp hướng dẫn về việc ra quyết định trong việc giám sát hệ thống phản ứng và  an toàn vắc-xin tại Hàn Quốc.
© 2012 tác giả. Nhi khoa quốc tế © 2012 Hội Nhi khoa Nhật Bản.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét