Phương châm

Làm được gì tử tế thì làm

14 tháng 6, 2016

Cá nhiễm Phenol ở kho cá Đông lạnh Quảng Trị


Về vụ báo đăng cá nhiễm phenol nay cho đăng lại là lấy mẫu sai, và rất nhiều bài về nguồn cá biển bị chết và nhiễm độc ở miền Trung khiến tôi không thể viết ít nhiều, dù các tài liệu biên dịch liên quan vấn đề này còn bề bộn.