Phương châm

Làm được gì tử tế thì làm

23 tháng 3, 2001

WHO: Tiêu chuẩn Đánh giá quan hệ nhân quả của các Phản ứng bất lợi sau Tiêm chủng

WHO - Xuất hiện trong WER ngày 23 tháng 3 năm 2001:

Từ khi bắt đầu tiêm chủng, người ta đã được công nhận rằng các phản ứng bất lợi  sau tiêm chủng (AEFIs) sẽ xảy ra. Tần số của AEFIs có liên quan trực tiếp đến số liều vắc-xin tiêm. AEFIs có thể liên quan với những đặc tính vốn có của vắc-xin, liên quan đến sai sót trong quản lý, chất lượng, bảo quản và vận chuyển vắc-xin (lỗi chương trình), nhưng người ta phải thừa nhận rằng khi một quần thể dân số lớn được tiêm phòng, một số phản ứng nghiêm trọng hiếm gặp  xảy ra khi có tiêm chủng hoặc không tiêm chủng sẽ được quan sát ngẫu nhiên sau khi tiêm vaccine. Vì vậy, điều tra nguyên nhân của AEFIs, đặc biệt là những người nghiêm túc nhất, là sự thách thức.