Phương châm

Làm được gì tử tế thì làm

19 tháng 8, 2013

Ấn Độ điều tra độ an toàn của vắc-xin pentavalentNgày 19 tháng 8 năm 2013 | By Nick Paul Taylor

Soi mói đã đi kèm với sự ra đời của vắc-xin pentavalent khắp châu Á. 
Sri Lanka, Bhutan và Việt Nam tạm đình chỉ sử dụng sau các phản ứng bất lợi của vắc-xin. Tại Ấn Độ đang thực hiện một nghiên cứuđánh giá sự an toàn của vắc-xin.