Phương châm

Làm được gì tử tế thì làm

11 tháng 8, 2014

Về dịch Ebola đang lưu hành hiện nay ở châu Phi


Kính thưa quí vị,

Do Bộ Y tế Việt Nam đã đưa ra những thông tin rất mạnh mẽ về dịch bệnh Ebola trên báo chí. Chắc chắn đấy là bệnh tối cấp nguy hiểm tỷ lệ tử vong gần như hầu hết. Tôi thấy cần đưa thêm thông tin của Cơ quan phòng chống và kiểm soát bệnh nhiễm trùng (CDC) Hoa Kỳ để quí vị tham khảo, nhằm có những cân nhắc thêm cho riêng mình, thân quyến và cộng đồng.