Phương châm

Làm được gì tử tế thì làm

22 tháng 9, 2013

Tử vong trẻ sơ sinh đã phủ bóng đen lên sử dụng vắc-xin pentavalent quinvaxem

PT JYOTHI DATTA


MUMBAI, 22 THÁNG 9

Nhiều tr sơ sinh t vong đã ph bóng đen lên Chương trình Tiêm chng bao gồm cả văc-xin pentavalent trên toàn đt nước (UIP).
Mc dù vc-xin pentavalent đã được tung ra trong khong sáu quc gia và sn sàng cho mt quy mô diện rộng,  an toàn ca va91c-xin vn tiếp tc đặt câu hi ca mt cng đng khoa hc chia r sâu sc.
Vđ d kiế​​s đưa ra ti NTAGI (Nhóm tư vn k thut quc gia v tiêm chng) hp trong tun này.

13 tháng 9, 2013

Hiệp hội Nhi Khoa Ấn Độ IAP, đảm bảo Vắc-xin Pentavalent là an toàn


Express News Service :  Pune, thứ Sáu ngày 13 tháng 9 2013, 02:38 giờ

Hiệp hội Nhi khoa Ấn Độ (IAP) đã đưa ra một lưu ý nghiêm trọng về sự bùng nổ lại chiến dịch do các nhà phê bình vắc xin pentavalent  bị cáo buộc truyền bá thông tin sai lạc. Một tuyên bố nói của IAP lên án rằng các các nhà phê bình vắc xin pentavalent  đã nỗ lực bóp méo sự thật và gây nhầm lẫn liên quan đến sự an toàn của vắc-xin.