Phương châm

Làm được gì tử tế thì làm

16 tháng 10, 2013

Ấn Độ mở rộng việc sử dụng sau khi sự an toàn của vắc-xin pentavalent đưa ngón tay cái lên

16 Tháng Mười 2013

 By 
 
Phản đối kịch liệt trong toàn quốc Ấn Độ về sự an toàn của vắc-xin pentavalent buộc Tòa án Tối cao và các ủy ban của chính phủ phải xem xét các trường hợp tử vong đã xảy ra sau tiêm chủng. Trong tuần này, một ủy ban đã báo cáo vắc-xin này là an toàn, đồng thời khuyến nghị  sử dụng  quy mô cho chương trình tiêm chủng.